Miljöplan – Bruns Snickeri & Måleri AB

 

Målsättning:
Bruns Snickeri & Måleri AB skall bidra till en miljövänligare byggnation, vad avser val av material, hantering och transporter.

Leverantörer:
Bruns Snickeri & Måleri AB väljer sina leverantörer omsorgsfullt med hänsyn till miljöaspekten. Vi använder oss främst av leverantörer i närområdet.

Avfall:
Allt avfall och emballage körs till tipp för källsortering, både på stora som små objekt.

Transporter:
Bruns Snickeri & Måleri AB strävar i varje enskilt objekt att kunna nedbringa mängden transporter i största möjliga utsträckning. Vi strävar efter att nyttja samlastningsfördelar maximalt, allt material går direkt till arbetsplatsen, samt materialet beställs i så exakta mängder som möjligt för det enskilda objektet. Företaget har dieselbilar och vi förbättrar vår vagnpark till fordon med högre krav på miljöaspekten.